Project CJ - Voortkapel

Landelijke eengezinswoning met bijgebouw / carport
Gevelsteen: oude paepesteen
Traditioneel gevelmetselwerk in kruisverband