Project VD - Heultje

Landelijke eengezinswoning in open bebouwing
Gevelsteen: oude paepesteen
Traditioneel gevelmetselwerk in kruisverband